Посольство України в Туркменістані

, Київ 13:16

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ
консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій
у Посольстві України в Туркменистані

 

№ з/п

 

Найменування консульських дій

 

USD*

 

 

 

манати

 

 

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

10

35,00

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

280,00

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

150

525,00

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

175,00

5

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

20

70,00

6

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

35,00

7

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

10

35,00

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА  ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

50

175,00

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

100

350,00

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

70,00

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

70,00

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

70,00

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

70,00

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

70,00

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

30

105,00

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

150

525,00

10

Видача довідки про належність до громадянства України

20

70,00

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

70,00

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

80

280,00

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

150

525,00

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

 

разової

65

227,50

 

дворазової

65

227,50

 

багаторазової

65

227,50

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

227,50

 

дворазової

65

227,50

 

багаторазової

65

227,50

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

багаторазової

65

227,50

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

10

35,00

2

Видача витребуваного документа

25

87,50

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

50

175,00

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

35,00

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

175,00

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

100

350,00

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

70,00

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження чи смерті)

10

35,00

2

Реєстрація шлюбу

50

175,00

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

70

245,00

б)

- на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

80

280,00

в)

- на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

90

315,00

г)

- з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

105,00

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

350,00

5

Реєстрація повторної зміни імені,  не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

700,00

6

Видача довідки про шлюбну правоспроможність

80

280,00

7

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

20

70,00

8

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

50

175,00

9

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

40

140,00

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

 

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США/175,00 маната

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США/1400,00 манатів

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

-         дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- іншим особам

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США/70,00манат

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

30

105,00

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

-         дітям, другому з подружжя, батькам

-         іншим особам

 

 

 

30

50

 

 

 

105,00

175,00

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

-         дітям, другому з подружжя, батькам

-         іншим особам

 

 

30

50

 

 

105,00

175,00

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

- посвідчення інших довіреностей

40

140,00

є)

- посвідчення заповітів

25

87,50

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

350,00

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США/350,00 маната

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

100

350,00

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

20

70,00

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

20

70,00

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

140,00

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

5

140,00

 

17,50

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

70,00

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

105,00

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

20

70,00

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

70,00

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США/87,50 манат і не більше 200 дол. США/700,00 манатів

14

Прийняття на зберігання документа

за кожен місяць, що почався 40 дол. США/140,00 манатів

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США/52,50 маната і не більше 200 дол. США/700,00 манатів

16

Вчинення морських протестів

45

157,50

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

70,00

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

105,00

19

Вчинення нотаріальної дії за межами  дипломатичного представництва абозакордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

50

175,00

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів, право чинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

35,00

                       

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

40

140,00

 

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

 

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

525,00

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

175,00

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

30

105,00


Consular Section of the Embassy of Ukraine in Turkmenistan
Керівник: Mr. Volodymyr Kuzin
First secretary (consular issues)
Адреса:    . Переглянути на мапі
Телефон: +(99312) 94 30 25
Факс: +(99312) 92 42 79
Ел. пошта: emb_tm@mfa.gov.ua, ukremb@online.tm
Графік роботи:

Прийом громадян України:

Понеділок, середа, п’ятниця:    10:00 - 12:30 та 15:00 – 17:30

Вівторок:                                       10:00 – 12:30 

Четвер:……………….10:00 – 12:30,  для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі)

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян  України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

 

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства:

Понеділок, середа, п’ятниця:    10:00 - 12:00 та 15:00 – 17:00

Межі консульського округу:

Територія Туркменістану

Примітки:

До уваги громадян!

Прохання телефонувати на Гарячу лінію Посольства України в Туркменістані виключно у разі загрози життю або загибелі громадян України.

 


Консульські питання