Посольство України в Туркменістані

, Київ 13:14

Торговельно-економічне співробітництво між Україною і Туркменістаном

Туркменістан є важливим торгово-економічним партнером України в регіоні Центральної Азії.

Українські суб'єкти господарювання залучаються до будівництва на території Туркменістану масштабних інфраструктурних об'єктів загальнодержавного значення, спорудження складних інженерних комунікацій, об'єктів нафтогазової, промислової й транспортної галузей, експортують до Туркменістану продукцію різного призначення, надають послуги і т.і.

Торгово-економічні відносини між Україною й Туркменістаном базуються на таких основних договорах і угодах: Угода про вільну торгівлю між Україною й Туркменістаном (1994 р.); Угода про сприяння й взаємний захист інвестицій (1998 р.); Угода про співробітництво й взаємодопомогу з питань дотримання податкового законодавства (2001 р.). Договір між Україною й Туркменістаном про довгострокове торгово-економічне співробітництво (2011р.) та Міждержавна Програма торгово-економічного співробітництва між Україною й Туркменістаном. З метою розвитку двосторонніх відносин у торгово-економічній сфері на міжгалузевому, галузевому й міжрегіональному рівнях, підписано 65 документів.

У 2003 р. на основі відповідного Положення була створена Спільна міжурядова комісія з питань  економічного співробітництва. У березні 2012 р., у ході державного візиту Президента Туркменістану Г.М.Бердимухамедова в Україну, була підписана міжурядова Угода про реорганізацію і перетворення її в Спільну міжурядову комісію з економічного й культурно-гуманітарного співробітництва.

Достатня договірно-правова база в сфері торгово-економічного співробітництва та дружній характер двосторонніх відносин створюють належні передумови для взаємовигідної співпраці між двома країнами.

За результатами 2015 р. показники торгівлі України з Туркменістаном склали 488,81 млн. дол. США. Експорт – 432,96 млн. дол. США, імпорт – 55,85 млн. дол. США. Позитивне сальдо – 377,11 млн. дол. США.

Зовнішньоторговельний обіг товарів у цей період склав 186,65 млн. дол. США. Експорт склав 170,37 млн. дол. США; імпорт – 16,28 млн. дол. США. Позитивне сальдо – 154,1 млн. дол. США.

Головними статтями експорту в Туркменістан у 2015р. була продукція металургійної промисловості, агропромислового комплексу, машинобудування, хімічної промисловості, а також меблі та електротехнічна продукція.

Імпорт товарів з Туркменістану в Україну в 2015 р. складався в основному з вовни та бавовни, текстилю та продукції нафтопереробки.

Зовнішньоторговельний обіг послугами за 2015 рік склав 302,2 млн. дол. США і зріс на 28,3%. Експорт - 262,6 млн. дол. США. Імпорт послуг досяг 39,6 млн. дол. США. Сальдо торгівлі послугами позитивне і становить 223 млн. дол. США.

Найбільш важливим заходом з поглиблення двосторонніх торговельно-економічних відносин у 2015 році стало проведення 27 травня 2015 р. Четвертого засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з економічного і культурно-гуманітарного співробітництва.

За результатами 2016 р. показники торгівлі України з Туркменістаном склали 440,04 млн. дол. США. Експорт – 365,01 млн. дол. США, імпорт – 75,03 млн. дол. США. Позитивне сальдо – 289,98 млн. дол. США.

У 2016 р. зовнішньоторговельний обіг товарами склав 143,64 млн. дол. США. Експорт становив 109,11 млн. дол. США; імпорт – 34,53 млн. дол. США. Позитивне сальдо – 74,58 млн. дол. США.

Головні статті експорту в Туркменістан у 2016 р.: залізничні вагони, продукція агропромислового комплексу, електричні машини, товари хімічної, фармацевтичної та деревообробної промисловості.

Імпорт товарів з Туркменістану в Україну складався в основному з продукції нафтопереробки, вовни та бавовни, текстилю.

Обсяг зовнішньої торгівлі послугами у 2016 році склав 296,4 млн. дол. США. Експорт – 255,9 млн. дол. США; імпорт – 40,5 млн. дол. США. Позитивне сальдо – 215,4 млн. дол. США.

У структурі українського експорту послуг до Туркменістану домінували послуги з будівництва, туризму та транспорту.

У структурі імпорту домінували транспортні, будівельні, туристичні та ділові послуги.

Інвестиційна діяльність між двома країнами носить обмежений характер.