• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Русский
 • Стара версія
Договірно-правова база між Україною і Туркменістаном
Опубліковано 21 жовтня 2020 року о 08:45

Станом на 1 січня 2017 р. договірно-правова база українсько-туркменських відносин налічує 135 підписаних документів міждержавного, міжурядового, міжвідомчого та міжрегіонального характеру, які дають можливість розвивати взаємовигідне співробітництво практично в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес.

Визначальними для розвитку українсько-туркменських відносин є: Договір про дружбу і співробітництво (1992 р.), Протокол про встановлення дипломатичних відносин (1992 р.), Протокол про співробітництво та координацію діяльності між Міністерствами закордонних справ (1992 р.), Консульська конвенція (1998 р.), Угода про подальший розвиток міждержавних відносин (2002 р.). У цих документах закладені основні принципи двосторонніх відносин у політичній, економічній та гуманітарній сферах.

Торгово-економічні відносини між Україною і Туркменістаном базуються на таких основних договорах і угодах: Угода про вільну торгівлю між Україною та Туркменістаном (1994 р.); Угода про співробітництво і взаємодопомогу з питань додержання податкового законодавства (2001 р.); Угода про взаємне заохочення та захист інвестицій (1998 р.). Договір про довгострокове торгово-економічне співробітництво (2011 р.). В цілому, відносини у торговельно-економічній сфері на міжгалузевому, галузевому та міжрегіональному рівнях регламентує 62 документ, проте, частина з них втратила чинність.

Поряд з базовими угодами, які регламентують співробітництво в економічній сфері, існує ряд договірно-правових актів галузевого спрямування, зокрема в галузі транспорту, положення яких не відповідають реаліям сьогодення і потребують додаткового обговорення та удосконалення на предмет підвищення їх ефективності.
Створена договірно-правова база двосторонніх відносин має також належні умови для розвитку міжрегіонального співробітництва. На сьогоднішній день підписані і діють: Угода між столицею України містом Києвом і столицею Туркменістану містом Ашгабатом (2001 р.); Угода між Одеською обласною державною адміністрацією та хякімліком Ахалського велаяту про співробітництво в торгово-економічній, науково-технічній і гуманітарній областях (2001 р.); Угода між Іллічівськом міською радою та хякімліком міста Туркменбаши про торговельно-економічне, науково-технічне і гуманітарне співробітництво (2001 р.); Угода між Донецькою обласною державною адміністрацією України та хякімліком Балканського велаяту Туркменістану про торговельно-економічне, науково-технічне і гуманітарне співробітництво (2005р.).

Перелік чинних міжнародних угод між Україною та Туркменістаном.
 

26.09.1992 р. — Угода про основні принципи взаємовідносин в галузі транспорту

10.10.1992 р. — Протокол про співробітництво і координацію діяльності між МЗС України та МЗС Туркменістану

10.10.1992 р. — Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Туркменістаном

10.10.1992 р. — Угода про проведення узгодженої митної політики

25.02.1993 р. — Угода про процедуру митного оформлення транзитних вантажів та взаємодію митних органів Туркменістану і України при такому оформленні

25.02.1993 р. — Угода про співробітництво в боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил

25.02.1993 р. — Угода про взаємне визнання митних документів і митного забезпечення

29.01.1993 р. — Угода про неторговельні платежі

25.02.1993 р. — Угода про співробітництво в галузі електричного та поштового зв'язку

25.02.1993 р. — Договір про взаємне співробітництво в поштових грошових переказах

25.02.1993 р. — Угода про співробітництво в галузі повітряного сполучення

11.05.1993 р. — Угода по обробці та перевезенню експортно-імпортних і транзитних вантажів Туркменістану

11.05.1993 р. — Угода про організацію оплати взаємних поставок сировини та продукції легкої промисловості

29.10.1993 р. — Угода про організацію міжбанківських розрахунків у зв'язку з введенням Туркменістаном національної валюти

11.01.1994 р. — Протокол звірки платежів за поставлену по клірингу продукцію згідно міжурядової Угоди про торговельно-економічне співробітництво між Україною та Туркменістаном за 1993 рік.

05.11.1994 р. — Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Туркменістаном

05.11.1994 р. — Протокол про обмін Ратифікаційними грамотами (Договір про дружбу і співробітництво між Україною та Туркменістаном)

05.11.1994 р. — Спільне Комюніке за підсумками офіційного візиту Президента України Л.Д.Кучми в Туркменістан

05.11.1994 р. — Протокол про визначення основ та принципів розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин на 1995 р. та наступні роки на базі створення транснаціональних фінансово-промислових груп (об'єднань)

05.11.1994 р. — Протокол про відкриття Посольств

19.01.1995 р. — Протокол про внесення доповнень в Угоду про реструктуризацію державного боргу України Туркменістану за 1993 р.

19.01.1995 р. — Угода про визначення основ і принципів розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин на 1995 та наступні роки

20.01.1995 р. — Спільне Комюніке за підсумками офіційного візиту в Україну Президента Туркменістану С.А.Ніязова 

21.04.1995 р. — Угода про поставки продукції електротехнічного призначення

26.04.1995 р. — Договір про підготовку фахівців з вищою юридичною освітою для органів прокуратури Туркменістану

16.11.1995 р. — Угода про підготовку фахівців для Туркменістану в учбових закладах України

06.01.1996 р. — Договір про підготовку фахівців з вищою юридичною освітою для органів прокуратури Туркменістану 

06.03.1996 р. — Угода про співробітництво в галузі міжнародного автомобільного сполучення

06.03.1996 р. — Угода про вільну торгівлю

06.03.1996 р. — Угода про виробничу кооперацію

06.03.1996 р. — Угода про реструктуризацію державного боргу України Туркменістану за 1993 рік

05.04.1996 р. — Контракт про професійну підготовку прокурорських працівників для органів прокуратури Туркменістану 

06.04.1996 р. — Угода про правову допомогу та співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Генеральною прокуратурою Туркменістану

06.04.1996 р. — Угода про підготовку спеціалістів у Національній юридичній академії України

07.06.1996 р. — Протокол переговорів між делегаціями України і Туркменістану з питань співробітництва в галузі цивільної авіації

30.10.1996 р. — Протокол про розширення співробітництва між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Туркменістану

30. 10.1996 р. — Протокол про підготовку дипломатичних кадрів для Туркменістану у ВУЗах України

14.04.1997 р. — Угода про співробітництво і взаємодопомогу у митних справах

28.01.1998 р. — Угода про співробітництво в галузі охорони здоров'я та курортного обслуговування

28.01.1998 р. — Угода про співробітництво в галузі туризму

29.01.1998 р. — Угода про взаємне урегулювання питань, пов'язаних з діяльністю Посольств

29.01.1998 р. — Угода про співробітництво в митних справах

28.01.1998 р. — Декларація про подальший розвиток співробітництва між Україною та Туркменістаном

28.01.1998 р. — Угода про співробітництво в галузі електроенергетики

28.01.1998 р. — Протокол про співробітництво в галузі інформації між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Туркменістану

28.01.1998 р. — Угода про співробітництво в галузі освіти

28.01.1998 р. — Угода про співробітництво між Держкомітетом по фізичній культурі і спорту України та Комітетом по фізичній культурі і спорту Туркменістану при КМТ

28.01.1998 р. — Угода про співробітництво між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством культури Туркменістану

07.04.1998 р. — Угода про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації

07.04.1998 р. — Угода про співробітництво в галузі урядового зв'язку

07.04.1998 р. — Угода про співробітництво в галузі інформації

07.04.1998 р. — Угода про поставки природного газу із Туркменістану в Україну

23.12.1998 р. — Угода про науково-технічне співробітництво

24.12.1998 р. — Спільне Розпорядження Президента Туркменістану С.А.Ніязова і Президента України Л.Д.Кучми про будівництво і фінансування особливо важливих інвестиційних об'єктів загальнодержавного значення в Туркменістані

24.12.1998 р. — Спільне комюніке за підсумками робочого візиту Президента України Л.Д.Кучми до Туркменістану

19.03.1999 р. — Консульська конвенція між Україною та Туркменістаном

28.09.1999 р. — Угода про сприяння та взаємний захист інвестицій

21.10.1999 р. — Конвенція про уникнення подвійного оподаткування відносно податків на доходи та майно

04.10.2000 р. — Контракт між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і Державною торговельною корпорацією «Туркменнафтогаз» на купівлю-продаж природного газу в 2000-2001 рр.

25.07.2000 р. — Протокол про постачання природного газу із Туркменістану в Україну в 2000-2001рр.

04.10.2000 р. — Угода між Україною і Туркменістаном про поставки природного газу з Туркменістану в Україну у 2000-2001 рр.

04.10.2000 р. — Спільне Розпорядження Президентів України і Туркменістану про будівництво і фінансування особливо важливих інвестиційних об'єктів загальнодержавного значення в Туркменістані

14.05.2001 р. — Угода про постачання природного газу з Туркменістану в Україну в 2002-2006 рр.

14.05.2001 р. — Угода про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання

14.05.2001 р. — Угода про реадмісію осіб

15.05.2001 р. — Спільне комюніке за результатами офіційного візиту Президента Туркменістану С.А.Ніязова в Україну

14.05.2001 р. — Угода про співробітництво в галузі фармацевтичної промисловості

14.05.2001 р. — Угода між столицею України містом Києвом і столицею Туркменістану містом Ашгабатом

14.05.2001 р. — Угода між Одеською обласною державною адміністрацією і хякимликом Ахалського велаяту про співробітництво у торговельно-економічній, науково-технічній і гуманітарній галузях

14.05.2001 р. — Угода між Іллічівською міською Радою і хякимликом м.Туркменбаши про торговельно-економічне, науково-технічне і гуманітарне співробітництво

31.10.2001р. — Угода про співробітництво і взаємодопомогу з питань додержання податкового законодавства

07.11.2001 р. — Угода між НАК “Нафтогаз України” та Компетентним органом по використанню вуглеводневих ресурсів при Президентові Туркменістану про спільні технічні дослідження геологічної та геофізичної інформації по договірній території Гарабогаз

08.02.2002 р. — Угода про взаємну охорону секретної інформації

29.04.2002 р. — Спільне комюніке за результатами офіційного візиту Президента України Л.Д.Кучми до Туркменістану

30.04.2002 р. — Протокол міжурядових переговорів з питань фінансування інвестиційних проектів, які здійснюються українськими організаціями в Туркменістані

30.04.2002 р. — Протокол переговорів між НАК «Нафтогаз України» і ДТК «Туркменнафтогаз» з питань погашення реструктуризованого валютного боргу за 1999 р.

10.05.2002 р. — Угода між НАК «Нафтогаз України» та Компетентним органом по використанню вуглеводневих ресурсів при Президентові Туркменістану про надання послуг щодо подання геологічної та геофізичної інформації

11.10.2002 р. — Угода про регулювання процесу переселення і захист прав переселенців

11.11. 2002 р. — Договір про економічне співробітництво між Україною і Туркменістаном на 2001-2010 роки і Міждержавна Програма довгострокового (на 10 років) економічного співробітництва між Україною і Туркменістаном на 2001-2010 роки

01.01.2003 р. — Контракт між НАК «Нафтогаз України» ДТК «Туркменнафтогаз» на купівлю-продаж природного газу в 2003 році.

03.03.2003 р. — Угода про взаємні поїздки громадян

21.05.2003 р. — Угода про подальший розвиток міждержавних відносин

29.05.2003 р. — Протокол про ставку нарахування відсотків на векселі Туркменістану (конфіденційно)

11.07.2003 р. — Угода з питання реалізації в 2004 році Угоди про поставки природного газу в Україну в 2002-2006 рр.

11.07.2003 р. — Додаткова Угода до Контракту купівлі-продажу природного газу від 14 травня 2001 року №14/404 між НАК “Нафтогаз України” та ДТК «Туркменнафтогаз»

22.07.2003 р. — Угода про співробітництво між Торгово-промисловою палатою України і Торгово-промисловою палатою Туркменістану

06.09.2003р. — Угода про реструктуризацію боргу України перед Туркменістаном

03.03.2005 р. — Угода про співробітництво між Українським Союзом промисловців і підприємців і Союзом підприємців Туркменістану

23.03.2005 р. — Договір про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання

23.03.2005 р. — Спільна заява Президентів України і Туркменістану

23.03.2005 р. — Протокол про внесення змін до Угоди про регулювання процесу переселення і захист прав переселенців

23.03.2005 р. — Угода між Донецькою обласною державною адміністрацією України та хякімліком Балканського велаяту Туркменістану про торговельно-економічне, науково-технічне та гуманітарне співробітництво

15.09.2009 р. — Протокол про співробітництво між МЗС України і МЗСТуркменістану.

15.09.2009 р. — Угода між Міністерством аграрної політики України і Міністерством сільського господарства Туркменістану про співробітництво в галузі випробування та охорони сортів рослин

15.09.2009 р. — Угода між Торгово-промисловою палатою України і Торгово-промисловою палатою Туркменістану про створення Ділової ради та регламент її роботи

15.09.2009 р. — Договір про співробітництво між Національним транспортним університетом (м. Київ, Україна) і Туркменським державним інститутом транспорту та зв’язку (м. Ашгабат, Туркменістан)

12.09.2011 р. — Спільна заява про розвиток відносин дружби та співробітництва між Україною та Туркменистаном

12.09.2011 р. — Договір про довгострокове торговельно-економічне співробітництво

12.09.2011 р. — Угода про співробітництво у галузі освіти

12.09.2011 р. — Програма про співробітництво між МЗС України та МЗС Туркменістану на 2012 рік

12.09.2011 р. — Програма співробітництва у сфері культури на 2012-2014 роки 

12.09.2011 р. — Угода про співробітництво між Національною академією наук України та Академією наук Туркменістану

13.03.2012 р. – Угода між Урядом Туркменістану та Урядом України про Спільну міжурядову комісію з економічного та культурно-гуманітарного співробітництва

13.03.2012 р. – Міждержавна Програма торговельно-економічного співробітництва між Україною та Туркменістаном на 2012-2015 роки

13.03.2012 р. – Протокол між Кабінетом Міністрів України і Урядом Туркменістану про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Туркменістану про співробітництво в галузі урядового зв’язку

13.03.2012 р. – Програма про співробітництво між Національною академією наук України та Академією наук Туркменістану на 2012-2016 рр.

13.03.2012 р. – Меморандум про співробітництво в галузі охорони здоров’я, медичної науки, освіти і фармацевтичної діяльності між Міністерством охорони здоров’я України і Міністерством охорони здоров’я і медичної промисловості Туркменістану

13.03.2012 р. – Угода про співробітництво між Національним олімпійським комітетом України і Національним олімпійським комітетом Туркменістану

13.03.2012 р. – Угода про співробітництво між ТПП України і ТПП Туркменістану

13.03.2012 р. – Угода між Донецькою обласною державною адміністрацією України та Хякімліком Лебапського велаяту Туркменістану про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво

13.03.2012 р. – Угода між Харківською обласною державною адміністрацією України та Хякімліком Марийського велаяту Туркменістану про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво

13.03.2012 р. – Спільне  українсько-туркменське комюніке

13.02.2013 р. – Спільна заява про розвиток відносин, дружби і співробітництва між Туркменістаном і Україною

13.02.2013 р. – Програма співробітництва між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Туркменистану на 2013 рік

13.02.2013 р. – Меморандум про взаєморозуміння між ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз країни» і Державним концерном «Туркменгаз»

13.02.2013 р. – Угода про співробітництво між Національним олімпійським комітетом України і Національним олімпійським комітетом Туркменистану

13.02.2013 р. – Угода про співробітництво у галузі фізичної культури і спорту між Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України і Державним комітетом Туркменистану зі спорту

13.02.2013 р. – Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів Туркменистану щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

13.02.2013 р. – Угода між Київською обласною державною адміністрацією України і Хякімликом Ахалського велаяту Туркменистану про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво

13.02.2013 р. – Угода між Одеською обласною державною адміністрацією України і Хякімликом Балканського велаяту Туркменистану про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво

05.02.2014 р. - Програма співробітництва між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Туркмиеністану на 2014-2015 рр.

29.10.2015  р. - Спільна заява Президента України Петра Порошенка та Президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова.

29.10.2015 р. - Протокол між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Туркменістану про інвентаризацію договірно-правової бази українсько-туркменських відносин.

29.10.2015 р. - Угода про співробітництво між Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту ім. академіка В.Лазаряна та Туркменським державним інститутом транспорту та зв'язку.

29.10.2015 р. - Договір про спільну діяльність та співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Туркменським державним університетом імені Махтумкулі.

29.10.2015 р. - Угода про співробітництво між Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та Міжнародним університетом нафти і газу.

29.10.2015 р. - Договір про взаємне співробітництво між Національним університетом біоресурсів та природокористування України та Туркменським сільськогосподарським університетом імені С.А.Ніязова.

29.10.2015 р. - Угода про співробітництво у галузі вищої освіти між Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. Петра Василенка та Туркменським сільськогосподарським університетом ім. С.А.Ніязова.

29.10.2015 р. - Угода про співробітництво у галузі сільського господарства між Урядом України та Урядом Туркменістану.

29.10.2015 р. - Угода про співробітництво у галузі туризму між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державним комітетом Туркменістану з питань туризму.

29.10.2015 р. - Угода про співробітництво у промисловій галузі між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменістану.

 18.09.2020 р. — Програма співробітництва між МЗС України і МЗС Туркменістану на 2020-2021 роки.

 

 
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux